کتابخانه پزشکی بهــاور

.............................................................................................................

.............................................................................................................

 

تلفن دفتر مرکزی

 

( 021 ) 44756071 - 44756072

 

تلفن دفتر فروش و پشتیبانی

 

( 021 ) 44756005 - 44756006

 

دورنگار

 

( 021 ) 44717946

 

پست الکترونیکی

 

info [at] bahavar-e-library [dot] com

 

 

 

تماس با ما

..........................................

..........................................

پست الکترونیک

Email: info[at]bahavar-e-library.com

Fax: 021 44717946

Bahavar Medicine Library © 2006 - 2018

 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

تماس با ما

Phone: 021 44756071

 

Phone: 021 44756072

Phone: 021 44756005

 

Phone: 021 44756006

تلفن دفتر فروش و پشتیبانی

تلفن دفتر مرکزی