کتابخانه پزشکی بهــاور
دانلود نـرم افزار کتابخانـه تحت اندروید دانلود نـرم افزار کتابخوان تحت اندروید

دانلود نسخه انـدرویـد کتابخانه پزشکی بهاور ( Android Applications ) جهت دانلـود نسخه تحت انـدرویـد کتابخانه بر روی لینک مقابل کلیک نمایید جهت دانلـود نرم افزار کتابخوان ویژه انـدروید بر روی لینک مقابل کلیک نمایید نکته: بعد از نصب کتاب خوان ترجیحا آنرا بصورت مستقیم باز و یا آپدیت نکنید
دانلـود نـرم افزار کتابخانـه تحت ویندوز 
دانلود نسخه وینــدوز کتابخانه پزشکی بهاور ( Windows Application ) جهت دانلـود نسخه تحت وینـدوز کتـابخانه بر روی لینک مقابل کلیک نمایید

..........................................

..........................................

پست الکترونیک

Email: info[at]bahavar-e-library.com

Fax: 021 44717946

Bahavar Medicine Library © 2006 - 2018

 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

تماس با ما

Phone: 021 44756071

 

Phone: 021 44756072

Phone: 021 44756005

 

Phone: 021 44756006

تلفن دفتر فروش و پشتیبانی

تلفن دفتر مرکزی